براي خودم

يكي از ويژگي هاي وبلاگ نويسي ، برون ريزي هايي هست كه اتفاق ميفته يعني دائم مينويسي ، مينويسي تا از لاي زباله ها يه…